7020 SAYILI, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNHaber Tarihi :24.06.2017
Okunma :1429


FaceBook'da PaylaşGoogle İle Paylaş

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, özet olarak bu kanunda;

Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsama giren vergiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları, Kamu Alacakları ile Mesleki Teşekküllere olan borçlar girmekte olup, aşağıda detaylı olarak kapsama giren borçlar ve idari para cezaları tadat edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31 03. 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, 2017 yılına ilişkin olup, 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler (2017 yılına ilişkin; emlak- işyeri- diğer şekillerde kullanılan binalara tahakkuk eden çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacaklarından,

Belediye Kanunu kapsamındaki Belediyelerin su abonelerinden olan vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su, ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklarından,

Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri (sözleşmelerden doğan her türlü zam ve caza dahil) alacaklar,

Bu kanunda belirtilen diğer alacaklardan,

Kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.

(Resmi Gazete: 27.05.2017 tarih 30078 sayılı)

Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527.htm