BORÇLARINIZI YAPILANDIRIYORUZ
  • BORÇLARINIZI YAPILANDIRIYORUZ

25 Ara 2020

Vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Belediyemize; 1- Vergi, resim, harç ve harcamalara katılma payı alacakları, 2- Ücrete tabi işlerden kaynaklanan alacakları, 3- İdari para cezaları, 4- 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacakları, 5- Su tüketim bedeli alacakları, 6- Atık su ve katı atık ücreti alacakları, 7- Mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların satış, irtifak hakkı tesisi ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları, yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Tüm bu alacaklardan sadece vadesi 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olup vadesinde veya bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) ödenmeyenler kapsamda bulunmaktadır.

Yorum Yap