Tatarlı Tarihçesi

Tatarlı tarih içinde Apameia (Dinar) iline bağlı Çöl ovasında bir ilçe merkezi olup Metropolis veya Kampos metropolitianos adı ile adlandırılmaktadır., Roma Cumhuriyet döneminde şehir adına (Afyon müzesi, sikke envanter :206) İmparatorluk döneminde festival, dini törenler ve ziyaretler, için, SARDES şehri ile de ortak olarak üç grupta toplayabileceğimiz para basmıştır. Frik dönemimde de iskan edildiği1970 yılında Afyon Müze müdürü Hasan Tahsin UÇANKUŞ’un yapmış olduğu tümülüs kazısı sonucunda ortaya çıkmış ve tümülüsün duvar resimleri M.Ö. 6. yy. nın son çeyreğine ait olduğu (M.Ö.525-500) tarihlenmiştir. Tarih boyunca kullanılan EPHESOS’ tan LADİKEİA üzerinden gelen ticaret yolunun APAMEİA’ya uğradıktan sonra SYNNADA üzerinden ipsus-julia ve İKONİA ya gittiği bilinmektedir. Apameiya (Dinar)dan Synada (Şuhut) a giden yol çöl ovasında ve çöl ovasındaki merkez olan METROPOLİS( Tatarlı)’ dan geçmektedir. Bu gün olduğu gibi antik dönemde de oldukça hareketli bir yerleşim yeri ve adında da anlaşılacağı gibi güzel bir kamp yeridir. Bizanslılar dönemimde, İmparator Aleksi Kommen 1. Haçlı seferi nedeniyle (M.S. 1096) Anadolu’daki Türklerin zayıf düştüğünü varsayarak Jandukas komutasında bir orduyu İzmir’ e gönderdi. Türk uç beyi Menderes nehri boyunca Çöl ovasından geçerek Bolvadin’e kadar çekildi. (M.S.1110) bu harekatta bize M.S. 1000 tarihlerinden başlayarak buralarda, Anadolulun bu kesimlerinde Türklerin bulunduğunu göstermektedir. Haçlılar ve Bizanslılar doğal bir geçit olan Çölovası yolunu çok sık kullanmışlardır. Göçer hayatı olan Türkler, obalarını, sarp ve ulaşılmaz yerlere kaldırarak Haçlı ve Bizanslılarda kurtulmuşlardır. Yerleşik Hıristiyan halk ise gelip geçen orduların zararına uğradıkları için Bizans a göç etmek zorunda kalmışlardır. Hıristiyan halkın boşalttığı yerlere Türkler yerleşmişler, böylece eski yer adlarının yerine, yeni Türk adları almışlardır. Metropolis şehrinde, Tatarlı adını bu sıralarda almıştır. Tatarlı kasabasına son olarak yerleştiği sanılan Kındilliler sülalesinin eski adının Tatarlar olduğu ifade edilmekte olup, bu nedenle buraya Tatarlı adı verilmiş olma durumu da vardır. Anadolunun Türkleşmesinden günümüze bütün belgeler ve kitaplarda Kasabanın adı Tatarlı olarak geçmiştir. Bugün Afyonkarahisar ili Dinar İlçesine bağlı olan Tatarlı Kasabası, Dinar ın 40 Km Kuzeybatısında olup, Çöl ovasının can damarı olan ve bölgeler arasında en kısa bağlantıyı sağlayan Dinar-Çay-Konya Karayolu üzerinde bulunup, insan yaşamı için elverişli konum ve özellikleri ile Çöl ovası içinde bulunan bütün yerleşim yerlerinin ekonomik ve kültürel merkezi durumundadır. b-) TATARLI KASABASININ İDARİ TARİHÇESİ Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesine bağlı olarak 1966 yılından evvel muhtarlıkla idare edilmekte olup, 1966 yılında kurulan Belediye teşkilatı ile idaresi devam etmektedir. TATARLI TÜMÜLÜSÜ: Kalastaki Atlı Tatarlı'da 1969 yılında talan edilen Tatarlı Tümülüsü'nün mezar odasına ait ahşap kalaslar bir araya getiriliyor. Mezar odasının frizleri İ.Ö 5. yüzyılda yaşayan Phryglerin resim dünyası hakkında önemlibilgiler sunuyor. Frizlerde savaş, sefer, av veya huzura kabul konulu resimler soylu kişilerin hayatından; kortej, kurban, savaş dansçıları ise cenaze törenlerinden sahneler içeriyor. Temalar Anadolu-Pers mezar sanatının tasvirlerini yansıtıyor.